Про компанії
Послуги
Інвестиційни фонди
Ринок цінних паперів
Корпоративні відносини
Корисна інформація
Радінвест
Стокс
Агроленд
Принципи ведення бізнесу
Управління активами
Торгівля цінними паперами
Консалтинг
Що таке ІФ та їх привабливість
Проекти, що фінансуються фондами
Структура активів фондів
ПВІФ "Профіт-Актив"
ПВІФ "Профіт"
ПВІФ "Профіт-Інтелект"
ПВІФ "Профіт-Плюс"
Огляд ринку, переваги для інвесторів
Корпоративи і відносини, новини переваги
Питання оподаткування
Словник
Інфраструктура фондового ринку України
Рад?нвест

ТОВ "Агроленд "

ВУЛ.БЕРЕЗНЕВА, 10
КИЇВ, УКРАЇНА 02160

т. +380 044 537-43-73
ф. +380 044 537-43-84

ТОВ
Фінансова компанія
"СТОКС"
Стокс

ВУЛ.БЕРЕЗНЕВА, 10
КИЇВ, УКРАЇНА 02160

т. +380 044 537-43-80
т. +380 044 566-93-74
ф. +380 044 559-12-81
e-mail: info@stocks.com.ua

ЗАТ
Компанія з управління активами
"РАДІНВЕСТ"

ВУЛ.БЕРЕЗНЕВА, 10
КИЇВ, УКРАЇНА 02160

т. +380 044 574-09-26
т. +380 044
ф. +380 044 574-09-26
e-mail: info@radinvest.com.ua

Послуги які надає ТОВ «Фінансова компанія «Стокс»:

1. Брокерська діяльність:

Придбання та продаж будь-яких цінних паперів за дорученням клієнтів (в тому числі акцій, державних корпоративних та муніципальних облігацій, векселів, похідних цінних паперів, інвестиційних сертифікатів інститутів спільного інвестування, іпотечних цінних паперів, контрольних пакетів акцій підприємств на біржовому та позабіржовому ринку.

Купівля-продаж цінних паперів за дорученням клієнта на організованих ринках (біржах).

Купівля акцій підприємств у фізичних осіб в будь-яких регіонах України та концентрація таких пакетів до контрольних або блокуючих.

Купівля акцій підприємств, що виставлені на продаж Фондом Державного майна України.

Всі операції здійснюються на основі глибоко аналізу та супроводжуються консультаціями фахівців з багаторічним досвідом роботи на фондовому ринку України з дотриманням високих стандартів конфіденційності.

2. Дилерська діяльність:

Купівля-продаж акцій у клієнтів.

Купівля продаж будь яких цінних паперів в тому числі корпоративних, державних та муніципальних облігацій, векселів, інвестиційних сертифікатів інститутів спільного інвестування, іпотечних цінних паперів.

Купівля-продаж похідних фінансових інструментів.

Купівля-продаж цінних паперів та інших фінансових інструментів на організованих ринках - УФБ, УМВБ, КМФБ та інших торгівельних площадках, в тому числі послуги емітенту чи інвестору з підтримання котирування цінних паперів на організованому ринку як "маркет-мейкер".

3. Андеррайтинг:

Послуги Емітентам акцій, облігацій з розміщення цінних паперів на організованих ринках - УФБ, УМФБ, КМФБ.

Розповсюдження цінних паперів серед Інвесторів - Фізичних та Юридичних осіб. Первинної чи додаткової емісії цінних паперів ВАТ, ЗАТ та інших. Пошук інвесторів в Україні.

4. Представництво інтересів нерезидентів в Україні:

Послуги з управління акціями та підприємствами, що належать нерезидентам нерезидентів на території України.

Придбання акцій на користь нерезидентів. Пошук об'єктів інвестування для нерезидентів.

Консультування та юридичне супроводження операцій нерезидентів на території України.

Підготовка та участь від імені клієнта нерезидента в конкурсах з приватизації державних підприємств.

© РАДІНВЕСТ 2004-2010  ::  : LND