Про компанії
Послуги
Інвестиційни фонди
Ринок цінних паперів
Корпоративні відносини
Корисна інформація
Радінвест
Стокс
Агроленд
Принципи ведення бізнесу
Управління активами
Торгівля цінними паперами
Консалтинг
Що таке ІФ та їх привабливість
Проекти, що фінансуються фондами
Структура активів фондів
ПВІФ "Профіт-Актив"
ПВІФ "Профіт"
ПВІФ "Профіт-Інтелект"
ПВІФ "Профіт-Плюс"
Огляд ринку, переваги для інвесторів
Корпоративи і відносини, новини переваги
Питання оподаткування
Словник
Інфраструктура фондового ринку України
Рад?нвест

ТОВ "Агроленд "

ВУЛ.БЕРЕЗНЕВА, 10
КИЇВ, УКРАЇНА 02160

т. +380 044 537-43-73
ф. +380 044 537-43-84

ТОВ
Фінансова компанія
"СТОКС"
Стокс

ВУЛ.БЕРЕЗНЕВА, 10
КИЇВ, УКРАЇНА 02160

т. +380 044 537-43-80
т. +380 044 566-93-74
ф. +380 044 559-12-81
e-mail: info@stocks.com.ua

ЗАТ
Компанія з управління активами
"РАДІНВЕСТ"

ВУЛ.БЕРЕЗНЕВА, 10
КИЇВ, УКРАЇНА 02160

т. +380 044 574-09-26
т. +380 044
ф. +380 044 574-09-26
e-mail: info@radinvest.com.ua

Компанія виконує широкий спектр послуг, які пов’язані з господарською діяльністю юридичних осіб, зокрема:

- консультації з питань корпоративного управління та функціонування фондового ринку;

- розробка установчих та внутрішніх документів товариств всіх форм власності;

- підготовка, організація проведення загальних зборів акціонерів, загальних зборів учасників, оформлення їх результатів;

- підготовка документів та здійснення реєстрації змін в Єдиному державному реєстрі в органах державної реєстрації;

- створення, реорганізація, ліквідація юридичних осіб;

- організація заходів щодо збільшення або зменшення статутного капіталу господарських товариств;

- розробки системи захисту підприємства від рейдерства;

- підготовка та розкриття особливої та регулярної інформації емітентів цінних паперів;

- здійснення публікації в офіційних і місцевих друкованих виданнях необхідної особливої та регулярної інформації емітентів цінних паперів;

- організація дій по виготовленню печаток та штампів;

- надання допомоги та організація взаємодії з депозитарними установами (зберігачі, депозитарій, реєстроутримувач) щодо обліку та здійснення операцій з цінними паперами;

- надання консультацій з питань антимонопольного законодавства України, підготовка та подання документів для отримання дозволів в Антимонопольному комітеті України;

- підготовка документів та проведення перереєстрації права власності на цінні папери та корпоративні права;

- підготовка документів та реєстрації випусків цінних паперів (акції, облігації) у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- організація дій по проведенню оцінки майна (об’єктів нерухомості, земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, цінних паперів, корпоративних прав);

- надання консультацій з питань придбання, оренди, приватизації, відчуження об’єктів нерухомості та земельних ділянок;

- надання консультацій, участь в розробці проектів залучення коштів інвесторів шляхом розміщення цінних паперів (корпоративних прав);

- підготовка аналітичних матеріалів, інформації щодо різних підприємств, акціонерних товариств тощо;

- розробка інвестиційних проектів та аналітичне супроводження рішень щодо участі в проекті;

- розробка планів реструктуризації підприємств та підвищення їх привабливості для інвесторів та кредиторів;

- проведення заходів щодо підвищення капіталізації підприємств;

- розробка інвестиційної стратегії;

- оптимізація грошових потоків;

- податкове планування та податкова оптимізація;

- проведення аналізу фінансово – господарської діяльності ;

- консультування з питань антикризового управління підприємствами;

- розробка інформаційно –аналітичних оглядів галузей економіки України та окремих підприємств;

- організація роботи з нотаріусом при оформленні необхідних документів;

- представництво в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольному комітеті України, Фонді державного майна України та інших органах державної влади.

© РАДІНВЕСТ 2004-2010  ::  : LND