Про компанії
Послуги
Інвестиційни фонди
Ринок цінних паперів
Корпоративні відносини
Корисна інформація
Радінвест
Стокс
Агроленд
Принципи ведення бізнесу
Управління активами
Торгівля цінними паперами
Консалтинг
Що таке ІФ та їх привабливість
Проекти, що фінансуються фондами
Структура активів фондів
ПВІФ "Профіт-Актив"
ПВІФ "Профіт"
ПВІФ "Профіт-Інтелект"
ПВІФ "Профіт-Плюс"
Огляд ринку, переваги для інвесторів
Корпоративи і відносини, новини переваги
Питання оподаткування
Словник
Інфраструктура фондового ринку України
Рад?нвест

ТОВ "Агроленд "

ВУЛ.БЕРЕЗНЕВА, 10
КИЇВ, УКРАЇНА 02160

т. +380 044 537-43-73
ф. +380 044 537-43-84

ТОВ
Фінансова компанія
"СТОКС"
Стокс

ВУЛ.БЕРЕЗНЕВА, 10
КИЇВ, УКРАЇНА 02160

т. +380 044 537-43-80
т. +380 044 566-93-74
ф. +380 044 559-12-81
e-mail: info@stocks.com.ua

ЗАТ
Компанія з управління активами
"РАДІНВЕСТ"

ВУЛ.БЕРЕЗНЕВА, 10
КИЇВ, УКРАЇНА 02160

т. +380 044 574-09-26
т. +380 044
ф. +380 044 574-09-26
e-mail: info@radinvest.com.ua

Що таке інвестиційні фонди та в чому їх привабливість?


У 2001 році набрав чинності Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", відповідно до якого в Україні почали створюватися інститути спільного інвестування нового зразка. Слід зазначити, що інвестиційні фонди існують на теренах нашої держави з 1994 року, коли Указом Президента України від від 19 лютого 1994 року № 55/94 "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії" було започатковано функціонування цих інституцій фінансового ринку. Однак, враховуючи недосконалість зазначеного нормативного акта та відсутність законодавчого регулювання цього сегменту ринку, діяльність інвестиційних фондів та інвестиційних компаній була неефективною.

Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" дав поштовх створенню якісно нових інститутів спільного інвестувння, які покликані сприяти становленню та вдосконаленню фондового ринку, а також підвищенню доходів інвесторів - юридичних та фізичних осіб.

Що ж являють собою інститути спільного інвестування? Відповідно до вищеназваного Закону інститути спільного інвестування - це корпоративні інвестиційні фонди та пайові інвестиційні фонди, які провадять діяльність, пов'язану з об'єднанням (залученням) грошових коштів інвесторів з метою отримання прибутку від вкладення їх у цінні папери інших емітетнтів, корпоративні права та нерухомість.

Закон передбачає існування двох груп інвестиційних фондів: корпоративних та пайових.

Корпоративний інвестиційний фонд - це інститут спільного інвестування, який створюється у формі відкритого акціонерного товариства і провадить виключно діяльність із спільного інвестування. Корпоративний інвестиційний фонд є юридичною особою і діє на підставі статуту та регламенту. Корпоративний інвестиційний фонд має право здійснювати випуск виключно простих іменних акцій.

Пайовий інвестиційний фонд - це активи, що належать інвесторам на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління активами та обліковуються останньою окремо від результатів її господарської діяльності. Пайовий інвестиційний фонд не є юридичною особою. Особливості діяльності пайового інвестиційного фонду та випуску інвестиційних сертифікатів визначаються регламентом та проспектом емісії інвестиційних сертифікатів.

Активи будь-якого інституту спільного інвестування повинні перебувати в управлінні компанії з управління активами. Без цього інститути спільного інвестування не можуть здійснювати свою діяльність.

В чому ж полягає привабливість інвестиційних фондів? Основним напрямом діяльності інвестиційних фондів є портфельне інвестування, яке грунтується на диверсифікації активів. Диверсифікація дозволяє зменшувати кон'юнктурні ризики, пов'язані з нерівномірністю розвитку окремих підприємств, галузей, регіонів та країн. Саме можливість диверсифікації вигідно відрізняє інвестиції в інвестиційні фонди від індивідуального інвестування в цінні папери, при якому диверсифікація неможлива без володіння значним капіталом.

Особа, яка бажає інвестувати грошові кошти, не завжди має можливість самостійно кваліфіковано здійснювати дослідження ринку, визначати привабливість цінних паперів тощо. При вкладенні коштів в інститути спільного інвестування за неї це роблять досвідчені фахівці - професіонали своєї справи.

Головне завдання компанії з управління активами полягає в забезпеченні максимального рівня доходності вкладень в інвестиційні фонди. При цьому діяльність компанії з управління активами чітко регламентована законодавством та повинна враховувати ряд обмежень. Окрім того, необхідною умовою функціонування інвестиційних фондів є їх інформаційна відкритість. Учасники інститутів спільного інвестування (інвестори) мають можливість не лише постійно відслідковувати ефективність роботи компанії з управління активами, а й контролювати її діяльність за допомогою спостережної (наглядової) ради інвестиційного фонду.

© РАДІНВЕСТ 2004-2010  ::  : LND