Про компанії
Послуги
Інвестиційни фонди
Ринок цінних паперів
Корпоративні відносини
Корисна інформація
Радінвест
Стокс
Агроленд
Принципи ведення бізнесу
Управління активами
Торгівля цінними паперами
Консалтинг
Що таке ІФ та їх привабливість
Проекти, що фінансуються фондами
Структура активів фондів
ПВІФ "Профіт-Актив"
ПВІФ "Профіт"
ПВІФ "Профіт-Інтелект"
ПВІФ "Профіт-Плюс"
Огляд ринку, переваги для інвесторів
Корпоративи і відносини, новини переваги
Питання оподаткування
Словник
Інфраструктура фондового ринку України
Рад?нвест

ТОВ "Агроленд "

ВУЛ.БЕРЕЗНЕВА, 10
КИЇВ, УКРАЇНА 02160

т. +380 044 537-43-73
ф. +380 044 537-43-84

ТОВ
Фінансова компанія
"СТОКС"
Стокс

ВУЛ.БЕРЕЗНЕВА, 10
КИЇВ, УКРАЇНА 02160

т. +380 044 537-43-80
т. +380 044 566-93-74
ф. +380 044 559-12-81
e-mail: info@stocks.com.ua

ЗАТ
Компанія з управління активами
"РАДІНВЕСТ"

ВУЛ.БЕРЕЗНЕВА, 10
КИЇВ, УКРАЇНА 02160

т. +380 044 574-09-26
т. +380 044
ф. +380 044 574-09-26
e-mail: info@radinvest.com.ua

Загальні положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування

  Склад та структура активів інститутів спільного інвестування   (далі - ІСІ) визначаються регламентом ІСІ та проспектом емісії інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду відповідно до вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» та Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування, затверджене рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.01.2002 року за №12.

Вимоги щодо складу та структури активів ІСІ застосовуються через 6 місяців після реєстрації ІСІ в установленому порядку в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Активи ІСІ складаються з грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, на банківських поточних рахунках та депозитних рахунках, банківських металів, об'єктів нерухомості, цінних паперів, визначених Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок", цінних паперів іноземних держав та інших іноземних емітентів, корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, а також інших активів, дозволених законодавством України з урахуванням обмежень, установлених Законом України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" безпосередньо для конкретних типів та видів інвестиційних фондів.

До складу активів ІСІ входять грошові кошти, цінні папери, корпоративні права, нерухомість, грошові вимоги за реалізовані активи ІСІ та видані позики, інші активи відповідно до вимог законів України.

Зазначені активи формуються (оплачуються) за рахунок коштів спільного інвестування, до яких належать кошти, залучені від інвесторів ІСІ, доходи від здійснення операцій з активами ІСІ та доходи, нараховані за активами ІСІ.

Активами ІСІ не можуть бути:

а) цінні папери, випущені компанією з управління активами, зберігачем, реєстратором та аудитором (аудиторською фірмою) цього ІСІ та їх пов'язаними особами;

б) цінні папери іноземних держав та іноземних юридичних осіб, допущені до торгів менше ніж на двох провідних іноземних біржах чи у торговельно-інформаційних системах, перелік яких визначається Комісією;

в) цінні папери інших ІСІ;

г) векселі та ощадні (депозитні) сертифікати на суму більш як 10 відсотків вартості активів ІСІ, крім венчурних фондів;

ґ) похідні цінні папери (крім венчурного фонду), якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

д) цінні папери іноземних емітентів, якщо вартість таких цінних паперів становить понад 20 відсотків загальної вартості активів ІСІ.

Для формування власних активів ІСІ можуть придбавати іноземну валюту та банківські метали через банківські установи, які мають відповідну ліцензію.

Вимоги щодо складу та структури активів недиверсифікованого ІСІ

До складу активів недиверсифікованого ІСІ не можуть входити об'єкти нерухомості, відчуження яких заборонено законодавством України.

  Структура активів недиверсифікованого ІСІ повинна відповідати таким вимогам:

а) вартість цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі або у торговельно-інформаційній системі та які не отримали рейтингову оцінку відповідно до закону, та нерухомості не може становити більш як 50 відсотків загальної вартості активів недиверсифікованого ІСІ (крім венчурних фондів).

б) активи не можуть включати векселі та ощадні (депозитні) сертифікати на суму більше як 30 відсотків активів недиверсифікованого ІСІ.

Активи венчурного фонду можуть повністю, але не менше ніж на 50 відсотків, складатися з акцій, боргових цінних паперів, іпотечних цінних паперів, похідних цінних паперів, а також корпоративних прав, виражених в інакших, ніж цінні папери, формах. Цінні папери, які входять до складу активів венчурного фонду можуть бути недопущені до торгів на організаторах торгівлі та/або можуть не отримувати рейтингову оцінку.

До складу активів венчурного фонду можуть входити боргові зобов'язання емітентів, частка у корпоративних правах яких входить до складу активів цього фонду. Такі зобов'язання можуть бути оформлені векселями, облігаціями (у тому числі конвертованими) та договорами позики.

 

Склад та структура активів ІСІ, що знаходяться в управлінні ЗАТ "КУА "Радінвест" повністю відповідають вимогам чинного законодавсва України. 

© РАДІНВЕСТ 2004-2010  ::  : LND