Про компанії
Послуги
Інвестиційни фонди
Ринок цінних паперів
Корпоративні відносини
Корисна інформація
Радінвест
Стокс
Агроленд
Принципи ведення бізнесу
Управління активами
Торгівля цінними паперами
Консалтинг
Що таке ІФ та їх привабливість
Проекти, що фінансуються фондами
Структура активів фондів
ПВІФ "Профіт-Актив"
ПВІФ "Профіт"
ПВІФ "Профіт-Інтелект"
ПВІФ "Профіт-Плюс"
Огляд ринку, переваги для інвесторів
Корпоративи і відносини, новини переваги
Питання оподаткування
Словник
Інфраструктура фондового ринку України
Рад?нвест

ТОВ "Агроленд "

ВУЛ.БЕРЕЗНЕВА, 10
КИЇВ, УКРАЇНА 02160

т. +380 044 537-43-73
ф. +380 044 537-43-84

ТОВ
Фінансова компанія
"СТОКС"
Стокс

ВУЛ.БЕРЕЗНЕВА, 10
КИЇВ, УКРАЇНА 02160

т. +380 044 537-43-80
т. +380 044 566-93-74
ф. +380 044 559-12-81
e-mail: info@stocks.com.ua

ЗАТ
Компанія з управління активами
"РАДІНВЕСТ"

ВУЛ.БЕРЕЗНЕВА, 10
КИЇВ, УКРАЇНА 02160

т. +380 044 574-09-26
т. +380 044
ф. +380 044 574-09-26
e-mail: info@radinvest.com.ua

 ЗАТ "Компанія з управління активами "Радінвест"

Історія створення і діяльності ЗАТ "КУА "Радінвест" нерозривно пов'язана з процесами, які відбувалися і відбуваються в Україні. На початку діяльності Фонду - це участь в приватизації за рахунок приватизаційних майнових сертифікатів та компенсаційних сертифікатів, потім за рахунок грошових коштів, перерозподіл пакетів акцій, вибір основного напрямку діяльності за рахунок збільшення часток в статутних капіталах підприємств та подальша діяльність з метою отримання доходу для інвесторів Фонду через участь в корпоративному управлінні підприємств.

З метою проведення інвестиційної діяльності в Україні відповідно до Указу Президента "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії" від 19.02.94 № 55/94, у 1994 році було засновано закрите акціонерне товариство "Закритий інвестиційний фонд "Радінвест", правонаступником якого є Закрите акціонерне товариство "Компанія з управління активами "Радінвест".

Для залучення приватизаційних цінних паперів, ЗІФ "Радінвест" отримав Дозвіл Фонду державного майна України на право здійснення комерційної діяльності з приватизаційними паперами від 27.06.95 № 153.

Для проведення діяльності із спільного інвестування в період з 1994 р. по 2000 р. ЗІФ "Радінвест" здійснив два випуски інвестиційних сертифікатів, які були розміщені серед приватних інвесторів та юридичних осіб. Протягом цього часу учасниками ЗІФ "Радінвест" стали понад 40 тисяч громадян України. Залучені приватизаційні сертифікати та грошові кошти вкладалися в ОВГЗ та акції українських підприємств, які проходили через роздержавлення і приватизацію. Інвестиційний портфель ЗІФ "Радінвест" включав державні цінні папери, акції і векселі 46 українських емітентів, серед яких акції ВАТ: Сумиоблагротехсервіс, Рівнехолод, Київський міський молокозавод № 3, Київміськбуд-6, Єнакієвський цементний завод, Азовсталь, Житомиробленерго, Київський холодокомбінат № 2, Хмельницькобленерго, Тернопільобленерго та ін.

Із закінченням терміну, на який він був створений, з метою проведення подальшої діяльності із спільного інвестування, ЗІФ "Радінвест" був реорганізований відповідно до вимог чинного законодавства у Відкритий інвестиційний фонд "Радінвест".

Відкритий інвестиційний фонд "Радінвест" здійснив випуск інвестиційних сертифікатів на суму 1 000 000 грн., з яких були розміщені інвестиційні сертифікати на суму 793 457,50 грн. Залучені кошти були вкладені в цінні папери українських емітентів. Інвестиційний портфель ВІФ "Радінвест" змінювався з урахуванням кон'юнктури ринку на підставі поточного аналізу ринку.

Прийняття Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" дало новий поштовх і нові можливості для проведення спільного інвестування в Україні. Тому у березні 2003 року вищим органом управління ЗАТ "ВІФ "Радінвест" було прийнято рішення про реорганізацію ЗАТ "Відкритий інвестиційний фонд "Радінвест" в ЗАТ "Компанія з управління активами "Радінвест" з подальшим створенням пайового інвестиційного фонду.

Протягом 2003 року ЗАТ "ВІФ "Радінвест", один із перших, був реорганізований в ЗАТ "КУА "Радінвест".

З серпня 2003 року ЗАТ "КУА "Радінвест" є членом Української асоціації інвестиційного бізнесу.

Свою діяльність ЗАТ "КУА "Радінвест" здійснює на підставі Ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку АВ № 189592 від 13.09.2006 року (дія Ліцензії: до 13.09.2011 року).

На сьогоднішній день ЗАТ "КУА "Радінвест" має сплачений статутний капітал урозмірі 10 000 000,00 грн. та управляє активами чотирьох пайових венчурних інвестиційних фондів "Профіт", "Профіт-Інтелект", "Профіт-Плюс" і "Профіт - Актив".

Загальні відомості про Закрите акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Радінвест»

Назва даних компанії з управління активами

Показники

1

Повне найменування

Закрите акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Радінвест»

2

Скорочене найменування

ЗАТ «КУА «Радінвест»

3

Код за ЄДРПОУ Компанії з управління активами

20403467

4

Номер ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами ІСІ

АВ № 189592 від 13.09.2006 року

5

Статутний капітал

10 000 000,00 грн.

6

Керівник

Генеральний директор Коршак Василь Іванович

© РАДІНВЕСТ 2004-2010  ::  : LND